nim05.jpg

Stichting Dimona Flyers

1263 5

De PH-1263 Super Dimona

Tijdens de oprichting van de Stichting Diamond Flyers in 2001 is de basis gelegd voor de huidige succes formule. Momenteel is de naam “Diamond Flyers” in gebruik als overkoepelende naam voor alle stichtingen. De “Stichting Diamond Flyers is omgedoopt in “Stichting Dimona Flyers”.

Onze doelstelling is om het vliegen op deze kisten zo betaalbaar mogelijk te houden en een vloot op te bouwen die voor een brede groep privé vliegers interessant is. En dat is gelukt! Onze eerste aanwinst is de Super Dimona PH-1263 en die is sinds begin 2002 operationeel.

Om op de Super Dimona te mogen vliegen moet je beschikken over een RPL- of PPL(A)TMG. Indien je niet over een dergelijk brevet beschikt dan kunnen wij je hiervoor opleiden.

1263 4

Het 'kantoor' van de Super Dimona